Kristinehamns siluett i kommunens profilfärger. På uppdrag av Kristinehamns kommun. 
Back to Top