Skyline/siluett av Kristinehamn, på uppdrag av Kristinehamns kommun. 
Back to Top