Oersted´s experiment, Liber Spektrum 2019.

Oersted´s experiment, Liber Spektrum 2019.

Inspektions- samt rengöringsrobot, Amphitech 2017.

Eget projekt/manérprov, Fokker F1 och CLAAS skördetröska 2017.

Dynamometer, Liber Spektrum 2019.

Back to Top